IMG 7346

Младинска размена ‘Increasing Quality of Activities Targeting Rural Youth’ 01 – 08 октомври 2019, Призрен, Косово

Проектот „Зголемување на квалитетот на активностите насочени кон руралните млади“ се одржа во Призрен од 1 до 8 октомври 2019 година и успешно ги зближи младите луѓе од различни земји да работат на повеќе теми.

Овој настан е младинска размена и претставува четврта активност од вкупно пет настани за проектот. Проектот е кофинансиран од Европската комисија преку програмата „Еразмус +“. Младинската размена вклучи 60 млади учесници од партнерски организации од 6 земји. Имплементирана од невладината организација „Youth Workers Alliance – Vranje” од Србија, во соработка со „Next Generation “ од Северна Македонија; „MladiInfo“ од Црна Гора; „OAPA“ од Косово; „ICSD“ Грција; и „Draft Copenhagen“ од Данска.

Младинската размена имаше неколку цели. Прва цел беше да ги зајакне младите и да иницира активно учество и лидерство. Понатаму за како цел беше да се развијат компетенции за изработка на проекти, мапирање во заедницата и користење на алатки за медиуми, прибирање средства и средства за финансирање на толпата за да се овозможи нивната иницијатива. Оваа младинска размена им даде можност на луѓето со помалку можности да вршат мобилност во странство и да запознаваат луѓе од други земји.

Се одржаа многу креативни активности и сесии, некои беа емоционални и длабоки, а некои беа забавни преку методот Learning by Doing. Вреди да се спомене дека целиот тим беше неверојатен, а учесниците поминаа одлично време заедно.

Исто така, се одржаа и локални активности во неверојатниот град Призрен, каде што учесниците имаа задачи како мапирање во заедницата, одредување локации погодни за можен Младински Центар, но исто така имаа можност да посетуваат местата што се културно наследство како чаршијата, џамиите католичка црква, православна црква и тврдината во Призрен.

Ноќите беа резервирани за интеркултурни вечери каде националните тимови ги презентираа своите земји, култури, традиции, храна и музика. Исто така, имаше „Панаѓур на невладини организации“ каде учесниците имаа можност да ја претстават својата организација и најдоа многу сличности со некои други невладини организации што се претставуваа таа ноќ