Path2987 8 6

TRAINING COURSE RESTORATIVE ME 09 – 16 October 2016 Leuven (BE)

Младински Совет Нова Генерација беше партнер на интернационалниот тренинг курс, “Restorative – Me” кој се одржа во Белгија во градот Лувен. Тренинг курсот се одржа од 09 до 16 Октомври 2016. Претставниц на Младински Совет Нова Генерација беа 3 младински лидери, кои ги пренесоа искуствата од Македонија и се запознаа со нови начини на младинска работа со користење на техниките на неформалното образование. Проектот беше подржан од Европската комисија преку програмата Ерасмус +.

Повеќе информации за проектот и инволвираните партнери на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published.