1

Координативен состанок “Родова преку екранот” – Скопје, Р. Македонија, 23-26 февруари, 2018 година

“Пол преку екран” е проект на изградба на капацитети во рамките на Еразмус +, која има за цел да вклучи 8 младински организации од Западен Балкан и ЕУ кои работат во областа, преку зајакнување и поддршка на младинските работници.
Главната цел на проектот е обука на младински работници, младински лидери и млади луѓе на тема родовите прашања во медиумите, но во исто време се подигне свеста за важноста на родовите улоги и како се тие прикажани во медиумите.
Проектот се состоеше од 4 активности вклучуваат професионални, високо мотивирани учесници со желба да го споделат своето знаење во оваа област како и да ја прикажат сликата која ја постои меѓу половите во нивните земји.

Почнавме со првата активност која беше првата средба во Скопје, Македонија. Целта на првиот состанок беше да се воведе тимот во темата, разбирање на проектот, разбирање на активностите и план што да се прави до следната активност, координација на партнерства, избор на учесниците, да се подготват учесниците да ги споделат резултатите од проектот , да спроведуваат активности, да го оценат проектот и да организираат мониторинг на активностите и да се договорат за ефикасно да работат заедно во периодот што следи.
Секој партнер испрати 2 координатори кои директно учествуваа во реализацијата на проектот. На првиот состанок присуствуваа вкупно 16 учесници од Косово, Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија, Словачка, Естонија и Унгарија