Dav

GENDER THROUGH THE SCREEN- СЕМИНАР, ВЛАДИЧИН ХАН, (Србија, 23-29 Јун. 2018)

Во Владичин Хан, Србија, од 23-29 Јуни 2018 година, беше реализиран последниот дел на Ерасмус плус проектната активност  “, Gender through the screen.” На семинарот присуствуваа 24 учесници од Косово, Албанија, Србија, Црна Гора, Македонија, Словачка, Естонија и Унгарија. Главната цел на овој семинар беше важноста на родовите прашања кои може да се видат во средствата за јавно информирање. Како можат младите работници да влијаат на прикажувањето на родовата рамноправност преку влијание врз известувањето на медиумите?

Секој партнер испрати 3 учесници на возраст од 18-35 години за 6-дневна активност.

Примарната цел на оваа активност беше да се поттикне активното вклучување на младинските работници во која било област за да се решат родовите прашања и родовата еднаквост во медиумите.

dav

Во текот на овој проект, учесниците имаа можност да ги подобрат постојните вештини и стекнување на нови. Преку планирани работилници секоја од трите активности на учесниците подобрување на нивното разбирање на родовите прашања, родова еднаквост и интеграција, стекнување на вештини и знаења за тоа како да се покаже подобро на родовите прашања во медиумите, подобрување на вештините во известувањето за активностите на различни медиуми.

Исто така, тие учествуваа и во работилници за тоа како да се подготват успешни проекти и сесии каде што може да се оствари идна соработка,  каде што учесниците би можеле да го споделат своето искуство со различни проекти и да започнат да споделуваат идеи за подготовка нови проекти.

Семинарот беше заеднички организиран од страна на Организацијата за подобрување на алтернативните програми / Призрен и Сојузот на младински работници / Врање.