4

Координативен состанок – Росарио, Аргентина (28.11-03.12.2017)

Средбата на координатори, беше првата активност во 3 делниот проект и истата беше заснована на неформално базирани активности, особено презентации на добри примери, нивна анализа, идеи за размислување фокусирани на развивање на концептот на board играта која треба да е краен производ на овој проек , дискусија за содржината и улогите и одговорностите на партнерите во процесот на нејзиното создавање. На овој состанок имаше учесници од Аргентина,Р. Македонија и Данска и се одвиваше од 28 ноември 2017 до 03 декември 2017 година.

Местото на овој состанок беше Росарио, Аргентина. Домаќин на кординативниот состанок беше Asociation Civil Familia Gangitana de Rosario