Vranje 1 326×235

Курс За Обука – А2 Помалку Можности + Медиумски Алатки = Подобри Можности Се Реализирше во Врање

Во периодот од 14 до 22 април 2018 година во Врање, Јужна Србија, беше спроведен уште еден
тренинг курс на тема “Less opportunities + Media Tools= Better opportunities”. Mладинските
работници се собраа и разговараа за 7 дена, на тема како користењето на социјалните
медиуми може да донесе значителни придобивки за луѓето со помалку можности и како
младите можат да ги користат медиумите на соодветен и корисен начин да растат на
професионален начин. На курсот присуствуваа 35 учесници од 6 земји: Полска, Македонија,
Грција, Србија, Албанија и Црна Гора.
Домаќин на обуката беше Алијансата за младински работници Врање. Другите партнери на
НВО во овој проект се: Just do it- Полска, Младиинфо Црна Гора, Младински совет Нова
генерација – Македонија, Медијатеранеа Грција, Youth 4 society – Албанија.
Оваа обука беше наменета за развој на компетенции на учесниците во областа на
користење на медиумите и медиумски алатки и практики, каде преку теоретски сознанија
им се даде можност на учесниците да се запознаат со состојбите во други земји-партнери,
и преку дебати и дискусии да ги премина предизвиците и пречките поврзани со примена
на медиумите и на социјалните медиуми алатки на работа со млади луѓе со помали
можности,. Преку работи на индивидуално ниво или во помали тимови целта беше да
развие еден сет на компетенции кој овозможува на учесниците да изберат соодветни
алатки, да ги прилагодат на нивната животна средина и на потребите на нивните целни
групи. Покрај развивањето на надлежностите на учесниците за користење медиуми и
алатки за социјални медиуми, учесниците исто така се осврнаа на прашањето за дигитално
вклучување и дигитално граѓанство. Курсот за обука исто така вклучуваше активности за
размислување насочени кон зачувување на влијанието на обуката врз развојот на
компетенциите на учесникот.
За време на обуката, младите беа запознаени со повеќе интернет платформи (Canva,
Lynda.com, Europass.com, TEDTalks, Академија за кодирање) кои можат да ги споделат со
младински работници во нивните земји. Исто така, обучувачите обезбедија обука за
почетници и совети за тоа како да развијат веб-страница во WordPress.com
Водени од пораката Биди промената што сакаш да ја видиш во светот, младите на овој
тренинг курс ја пренесоа пораката кон сите младински работници во Врање, за да се
запознаат со можностите кои ги нуди Еразмус плус програмата.