Координативен состанок “Родова преку екранот” – Скопје, Р. Македонија, 23-26 февруари, 2018 година

Координативен состанок “Родова преку екранот” – Скопје, Р. Македонија, 23-26 февруари, 2018 година

"Пол преку екран" е проект на изградба на капацитети во рамките на Еразмус +, која има за цел да вклучи 8 младински организации од Западен Балкан и ЕУ кои работат во областа, преку зајакнување и поддршка на младинските работници. Главната…

Read More
Координативен состанок – Росарио, Аргентина (28.11-03.12.2017)

Координативен состанок – Росарио, Аргентина (28.11-03.12.2017)

Средбата на координатори, беше првата активност во 3 делниот проект и истата беше заснована на неформално базирани активности, особено презентации на добри примери, нивна анализа, идеи за размислување фокусирани на развивање на концептот на board играта која треба да е…

Read More
Participants Wanted! TC In Bulgaria

Participants wanted! TC in Bulgaria

Dear friends, Youth council Next Generation is looking for motivated participants for  Erasmus + project “Entrepreneurial Leadership Lab”. It is Erasmus +, Key Action 1, Mobility of youth workers training course. It will take place in Stara Zagora, Bulgaria. The…

Read More

Participate in Survey

Dear research participant, We would like to invite you to take part in an international survey measuring the impact of volunteering on the employability and personal development of young people. Both individuals with a long-term continuous as well as short…

Read More

Be Proactive Be ProYouth

Youth Council Next Generation will be partner of the Project “Be Proactive Be ProYouth”. Project Dates 24-30 September 2016. It will be 7 days training course taking place in the district of Vienna, Austria. It will  bring together 32 youth workers…

Read More