„Increasing Quality Of Activities Targeting Rural Youth”, трета активност: А3 – тренинг курс во Лесковац – Србија

„Increasing quality of activities targeting rural youth”, трета активност: А3 – тренинг курс во Лесковац – Србија

Проектот „Increasing quality of activities targeting rural youth” се одвива во периодот од 14. – 22.07.2019 во Лесковац, Србија. Овој настан е тренинг курс и претставува трета активност на истоимениот проект. Проект е финансиран од Европската Комисија преку програмата Еразмус…

Read More
Младинска Размена за човекови права  “Human Library: Human Rights Education In Practice” во Фуглебјерг – Данска, 01 – 09. Јули 2019

Младинска Размена за човекови права “Human Library: Human Rights Education in Practice” во Фуглебјерг – Данска, 01 – 09. Јули 2019

Проектот „Човечка библиотека: Едукација за човекови права во пракса“ се одвиваше во периодот 01 – 09 јули 2019, во Фуглебјерг, Данска. Присуствуваа 60 учесници од 6 различни земји, од Обединетото Кралство, Турција, Данска, Литванија, Италија и Северна Македонија. Младинскиот Совет…

Read More