Учи, Истражи, Искуси – Промотивен Караван за Еразмус+ – СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ Скопје

Учи, Истражи, Искуси – Промотивен Караван за Еразмус+ – СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ Скопје

  • June 30, 2022
  • News

Младински совет „Нова Генерација“ започна промотивен караван низ повеќе Македонски градови. 2022 – Европска година на младите не пoттикна на овој чекор. Целта на кампањата е разгласување за можностите што ги нуди Еразмус+, и нудење на можност на сите да…

Read More
Учи, Истражи, Искуси – Промотивен Караван за Еразмус+ – СОУ „Кочо Рацин“ Св. Николе

Учи, Истражи, Искуси – Промотивен Караван за Еразмус+ – СОУ „Кочо Рацин“ Св. Николе

  • June 30, 2022
  • News

Младински совет „Нова Генерација“ започна промотивен караван низ повеќе Македонски градови. 2022 – Европска година на младите не пoттикна на овој чекор. Целта на кампањата е разгласување за можностите што ги нуди Еразмус+, и нудење на можност на сите да…

Read More