Eco Active In The City

Eco active in the city

Во периодот од 17ти до 24ти мај во Полска се одржа тенинг курс под името “Eco active in the city”. На тренингот учествуваа 27 млади од 9 различни земји (Македонија, Хрватска, Бугарија, Малта, Романија, Словенија и Словачка). Претставници од Македонија…

Read More