Интервју со Кристина и Томе

Интервју со Кристина и Томе во емисијата "За животот" на телевизија 24, со прашања за проектот "Are You(th) Sensitive Enough?" кој беше одржан во Струга во Март, 2015.

Read More
Theatre Of The Oppressed

Theatre of the oppressed

From 27th of November to 6th of December one person from Macedonia represented Youth Council Next Generation on Intrernational Training Course in Potsdam, Germany. On the TC 35 people from Macedonia, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France,…

Read More