Интервју со Кристина и Томе

Интервју со Кристина и Томе во емисијата “За животот” на телевизија 24, со прашања за проектот “Are You(th) Sensitive Enough?” кој беше одржан во Струга во Март, 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *