HANBOOK ON GENDER EQUALITY

Handbook "Gender Through the Screen" is standing to teach and provide knowledge and recommendation to youth workers for fair and equal portraying the genders and share tips and tricks about ethical media conduct in youth work related to gender equality.…

Read More
Промоција на сликовницата „Огледало на културите“

Промоција на сликовницата „Огледало на културите“

Минатиот петок беше сведок на новата сликовница „Огледало на културите“ која осамна на истоимената изложба на културни артефакти на културите кои живеаат во Македонија. Сликовницата цели кон претставување на културните заедници кои живеаат во Република Македонија преку еден поинаков, интерактивен…

Read More
Младинска Размена Во “Open The Doors. Go Outdoor” Во Нистед, Данска

Младинска Размена Во “Open The Doors. Go Outdoor” Во Нистед, Данска

  • November 15, 2018
  • News

Во периодот помеѓу 11 Октомври – 18 Октомври, 2018 година 8 млади учесници од Младински Совет Нова Генерација учествуваа на младинската размена “Open the doors. Go Outdoor” која се одржа во Нистед, Данска. Останати земји партнери на проектот беа: Турција,…

Read More
“NEETs In NEED” третиот дисеминациски настан спроведен во Скопје

“NEETs in NEED” третиот дисеминациски настан спроведен во Скопје

Денес младите имаат многу можности да ги подобрат своите капацитети и да избегнат да бидат NEETs (Not in Employment,  Education or Training). Главната цел на проектот NEETS во NEED е активирање на неактивните млади. Ова е проект финансиран од Еразмус…

Read More
Толку различни, но сепак исти

Толку различни, но сепак исти

Во периодот од 19ти до 27ми октомври во Мурска Собота во Словенија се одржа Еразмус младинска размена со тема „Толку различни, но сепак исти“. На оваа младинска размена учествуваа 8 членови на нашата организација „Младински Совет Нова генерација“. На размената…

Read More
Членовите на Младинскиот Совет Нова Генерација учествуваа на проект за полова еднаквост во Нистед, Данска

Членовите на Младинскиот Совет Нова Генерација учествуваа на проект за полова еднаквост во Нистед, Данска

Во периодот од 01-08 октомври 2018 година во градот Нистед, Данска, беше спроведена младинската размена "Жена, Маж или Човек". Проектот е финансиран од програмата Еразмус плус и беше имплементиран од страна на Данската интеркултурна организација. Се собраа 48 лица, кои…

Read More
EcoEntrepreneurship  = The Change Is Green

EcoEntrepreneurship = The Change is Green

Во периодот од 11 до 20 септември, група од 60 лица, кои доаѓаат од 6 различни земји, се здружија во Карлстад, Шведска, со главна цел - да поддржат споделување на добрите практики низ целиот свет и да предизвикаат интерес на…

Read More
Нова Генерација спроведе работилница и ширење на резултатите за проектот “Neets In Need” во соработка со Lighthouse Hostel

Нова Генерација спроведе работилница и ширење на резултатите за проектот “Neets in Need” во соработка со Lighthouse Hostel

Нова Генерација спроведе работилница и ширење на резултатите за проектот "Neets in Need" во соработка со Lighthouse Hostel.  На хххх е одржан вториот дисеминациски настан, на кој учество земаа повеќе од 15  млади луѓе. Настанот се одржа во просториите (салата…

Read More