NEETS In NEED 08-17 June 2018, Struga

NEETS in NEED 08-17 June 2018, Struga

Помеѓу 08-17 јуни 2018 година во Струга, Република Македонија во хотелот Солферино се одржа третата активност на проектот NEETS in NEED, кофинансирана од програмата Еразмус +.  Станува збор за тренинг курс, за развивање на компетенции пд областа на претприемништвото за…

Read More
TRAINING COURSE RESTORATIVE ME 09 – 16 October 2016 Leuven (BE)

TRAINING COURSE RESTORATIVE ME 09 – 16 October 2016 Leuven (BE)

  • November 10, 2016
  • News

Младински Совет Нова Генерација беше партнер на интернационалниот тренинг курс, "Restorative - Me" кој се одржа во Белгија во градот Лувен. Тренинг курсот се одржа од 09 до 16 Октомври 2016. Претставниц на Младински Совет Нова Генерација беа 3 младински…

Read More